Fuglebildene er fjernet fra dette nettstedet i protest mot den nye åndsverksloven, og det offentlige ranet av opphavsrett denne legger opp til!
1. juni 2005

All pictures of the birds are removed from this site as a protest against the new Norwegian Intellectual Property Law (åndsverksloven), and the public robbery of intellectual properties this law may cause!
1 June 2005